Onze troeven

Waarom kiezen voor VB Rooierheide?

VB Rooierheide is een school met een hart voor elk kind. En heeft oog voor volgende punten:

 • Gemengd onderwijs van 2,5 tot 12 jaar.
 • Oog voor de acht intelligenties: Hoe ben je knap?
 • Een team dat de vernieuwingen in het onderwijs op de voet volgt.
 • Bijzondere aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen.
 • Zorg voor elk kind: een zorgcoördinator zowel in het kleuter als in het lager onderwijs.
 • Kansen voor leerlingeninitiatief: leerlingenparlement.

De school biedt verder ook aan:

 • Grote speelweide in een groene omgeving.
 • Aandacht voor technologische opvoeding.
 • Aangepaste software voor kinderen met dyslexie.
 • Initiatie Frans in de laatste kleuterklas en in alle klassen van de lagere school.
 • Lessen Frans na schooltijd.
 • Nieuw: Technologie en programmeren.
 • Talrijke leeruitstappen.
 • Zwemmen: om de 14 dagen voor de 5- jarige kleuters en de leerlingen lager onderwijs.
 • Boerderijklassen: 1e en 2e leerjaar.
 • Sportklassen: 3e en 4e leerjaar.
 • Bosklassen: 5e en 6e leerjaar.

Tot slot zorgt VBR voor de ontwikkeling van elk kind, en hechten we veel belang aan:

 • Gedifferentieerde coöperatieve werkvormen.
 • Uitgesproken samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport en de hogeschool UC Leuven Limburg.
 • Niveaulezen en tutor-lezen.
 • Een rijke variatie aan didactisch materiaal.
 • Werken met de computer in de klas (inoefenen leerstof).
 • Computerklas: ondersteuning van het leerproces in samenspraak met de ICT-coördinator.
 • Internet in alle klassen zowel bij de kleuters als in het lager onderwijs.

Verslag over de doorlichting

Tijdens een doorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de school:

 1. de onderwijsreglementering respecteert,
 2. op systematische wijze haar eigen kwaliteit onderzoekt en bewaakt,
 3. haar tekorten al dan niet zelfstandig kan wegwerken.

Op 6 december 2019 ontving VBR opnieuw een gunstig resultaat. Lees het volledige rapport.

Het verslag van 2016 kan u hier raadplegen.

Generation Code

Ons doel is om ieder kind voor te bereiden op de digitale toekomst die ons allemaal te wachten staat. Doorheen alle lessen leren de kinderen beter omgaan met technologie en computers, en worden ze intellectueel uitgedaagd!

Download het programma.

Voor meer informatie, kan u ook terecht op www.generation-code.be.

Eigen OpvoedingsProject

Elk kind heeft zijn eigen ontwikkeling. Aan een aantal doelen, vaardigheden en houdingen wordt in onze school bijzonder veel belang gehecht. Het zijn die dingen waartoe we onze kinderen bij voorkeur willen vormen en waarvoor we ontwikkelingskansen aanreiken.

 • Zelfstandig zijn
 • Eigen mening
 • Gevoel voor humor
 • Zelfvertrouwen en zelfzekerheid
 • Kennis
 • Doorzettingsvermogen, discipline en bereidheid tot inspanning
 • Contactvaardigheid, communicatie en taalvaardigheid

U kan er meer over lezen in dit document.

Multimove

Multimove voor kinderen is een bewegingsprogramma voor 3 tot 8 jarige kinderen, waarin gevarieerd en breed bewegen centraal staat. Het programma richt zich op 12 fundamentele motorische skills, om de normale ontwikkelingslijn te kunnen aanhouden. Bovendien zorgt dit voor een bredere motorische vorming en is dit een ideale voorbereiding op de sportspecifieke ontwikkeling.

Lees meer over Multimove in deze presentatie.

Centrum voor leerlingbegeleiding

Onze school werkt samen met het CLB regio Hasselt. Bekijk de presentatie van CLB.