Onze troeven

Waarom kiezen voor VB Rooierheide?

VB Rooierheide is een school met een hart voor elk kind en leerkracht.

Onze school heeft oog voor volgende punten:

 • Gemengd onderwijs van 2,5 tot 12 jaar.
 • Kritische blik op onderwijs: een team dat de vernieuwingen in het onderwijs op de voet volgt.
 • Executieve functies in de klas.
 • Bijzondere aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen.
 • Onderwijs op maat van elke leerling.
 • Hedendaagse visie op zorg voor elk kind: een zorgcoördinator zowel in het kleuter als in het lager onderwijs die inspelen op noden/behoeftes van zowel leerling als leerkracht.
 • Kansen tot leerlingeninitiatief: leerlingenparlement.
 • Veilig in het verkeer i.s.m. de wijkpolitie en deelname voetgangersexamen.
 • Integratie van de groene omgeving waarin onze school gelegen is.

Onze school staat voor:

 • Katholieke dialoogschool: we gaan uit van de leefwereld van de kinderen en gaan op zoek naar aanknopingspunten met het Christelijk geloof om zo tot een gesprek te komen. We trachten hen dieper te doen nadenken over belangrijke normen en waarden binnen het Christelijk geloof.
 • Een hecht team: kans tot overlegmomenten, teambuilding…
 • Extra ontdekkings- en leerkansen in een groene omgeving.
 • Aangepaste software voor kinderen met dyslexie.
 • Initiatie Frans in de laatste kleuterklas en in alle klassen van de lagere school.
 • Zwemmen: om de 14 dagen voor de 5- jarige kleuters en de leerlingen lager onderwijs.
 • Boerderijklassen: 1e en 2e leerjaar.
 • Zeeklassen: 5e en 6e leerjaar.
 • Gedifferentieerde coöperatieve werkvormen.
 • Sterke banden met het gemeenschapsleven: Sint-Gerardus, Woonzorgcentrum, De Royerheikes
 • Meedenkend oudercomité: kansen tot ouderinitiatief en participatie: voorleesmomenten, klusdagen, schoolfeest…
 • Uitgesproken samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport en de hogeschool UCLL
 • Kwartierlezen en tutor-lezen.
 • Een rijke variatie aan didactisch materiaal.
 • Werken met Chromebooks in de klas: inoefenen leerstof EN computervaardigheden ontwikkelen.
 • Nabijgelegen kinderopvang ’t Ankertje

Verslag over de doorlichting

Tijdens een doorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de school:

 1. de onderwijsreglementering respecteert,
 2. op systematische wijze haar eigen kwaliteit onderzoekt en bewaakt,
 3. haar tekorten al dan niet zelfstandig kan wegwerken.

Op 6 december 2019 ontving VBR opnieuw een gunstig resultaat. Lees het volledige rapport.

Het verslag van 2016 kan u hier raadplegen.

Generation Code

Ons doel is om ieder kind voor te bereiden op de digitale toekomst die ons allemaal te wachten staat. Doorheen alle lessen leren de kinderen beter omgaan met technologie en computers, en worden ze intellectueel uitgedaagd!

Download het programma.

Voor meer informatie, kan u ook terecht op www.generation-code.be.

Eigen OpvoedingsProject

Elk kind heeft zijn eigen ontwikkeling. Aan een aantal doelen, vaardigheden en houdingen wordt in onze school bijzonder veel belang gehecht. Het zijn die dingen waartoe we onze kinderen bij voorkeur willen vormen en waarvoor we ontwikkelingskansen aanreiken.

 • Zelfstandig zijn
 • Eigen mening
 • Gevoel voor humor
 • Zelfvertrouwen en zelfzekerheid
 • Kennis
 • Doorzettingsvermogen, discipline en bereidheid tot inspanning
 • Contactvaardigheid, communicatie en taalvaardigheid

U kan er meer over lezen in dit document.

Multimove

Multimove voor kinderen is een bewegingsprogramma voor 3 tot 8 jarige kinderen, waarin gevarieerd en breed bewegen centraal staat. Het programma richt zich op 12 fundamentele motorische skills, om de normale ontwikkelingslijn te kunnen aanhouden. Bovendien zorgt dit voor een bredere motorische vorming en is dit een ideale voorbereiding op de sportspecifieke ontwikkeling.

Lees meer over Multimove in deze presentatie.

Centrum voor leerlingbegeleiding

Onze school werkt samen met het CLB regio Hasselt. Bekijk de presentatie van CLB.