Oudervereniging

De oudervereniging is een adviserend orgaan in onze school dat samengesteld is uit ouders die bezorgd zijn om in onze schoolgemeenschap. Elke derde dinsdag van de maand is er een bijeenkomst waarop de directie en een afvaardiging van de leerkrachten steeds aanwezig zijn. Dit is een garantie op een nauwe samenwerking en degelijke uitwisseling van informatie. Hiernaast levert de oudervereniging ook hand- en spandiensten die te maken hebben met onze kinderen zoals: Sinterklaas (in de school), kienavond (financieel), een kinderfuif, een gespreksavond, … Elke ouder kan zich tijdens het schooljaar aansluiten.

Neem contact op met het oudercomité via oudercomite.vbr@gmail.com.

Word lid van de Facebook groep

Bestuursleden en functies

Voorzitter: Walter Bruyninckx
Ondervoorzitter: Saskia Philtjens – 0486/12 80 38
Secretaris: Lies Gys – 0470/26 53 82
Penningmeester: Sandy Thijssen – 0496/10 06 50

Activiteitenkalender OC VBR

  • Lotuskoeken 28 oktober 2020
  • Sinterklaasfeest 1 december 2020
  • Valentijns ontbijt 14 februari 2021