Oudervereniging

De oudervereniging is een adviserend orgaan in onze school dat samengesteld is uit ouders die bezorgd zijn om in onze schoolgemeenschap. Elke derde dinsdag van de maand is er een bijeenkomst waarop de directie en een afvaardiging van de leerkrachten steeds aanwezig zijn. Dit is een garantie op een nauwe samenwerking en degelijke uitwisseling van informatie. Hiernaast levert de oudervereniging ook hand- en spandiensten die te maken hebben met onze kinderen zoals: Sinterklaas (in de school), kienavond (financieel), een kinderfuif, een gespreksavond, … Elke ouder kan zich tijdens het schooljaar aansluiten.

Neem contact op met het oudercomité via oudercomite.vbr@gmail.com.

Word lid van de Facebook groep

Bestuursleden en functies

Voorzitter: Bjorn Philtjens – 0485/75 91 79
Ondervoorzitter: Saskia Philtjens – 0486/12 80 38
Secretaris: Eveline Swinnen – 0498/77 57 82
Penningmeester: Sandy Thijssen – 0496/10 06 50

Activiteitenkalender OC VBR 2017-2018

  • Kienavond: 16 november 2018
  • Sinterklaasfeest: voorlopige datum op 4 december 2018
  • Lotuskoeken: maart 2019
  • Quiz: 22 maart 2019
  • Moederdagontbijt: 12 mei 2019
  • Receptie Eerste Communie: 19 mei 2019
  • Receptie laatstejaars: 27 juni 2019