Schooluren

De school is open van 08u15 tot 15u30

Lesuren:

voormiddag: 08u35 – 12u15
namiddag: 13u15 – 15u15

Rooierheidestraat:

 • De ouders van de kleuters van K1 en K2 brengen hun kinderen tot in de klas en mogen ze daar ook
  afhalen om 12u10 en 15u10. Gelieve deze uren te respecteren!
 • De overige kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar gaan bij het belsignaal in de rij staan. Ze
  worden ’s middags of ’s avonds afgehaald op de speelplaats aan het groene poortje om 12u15 en
  15u15. Leerlingen die met de fiets naar school komen wachten op hun ouders om hun fiets te gaan
  halen. Het is verboden te fietsen op de speelplaats. Ook honden zijn niet toegelaten.

Heidestraat:

 • De ouders brengen hun kinderen tot aan de schoolpoort.
 • De leerlingen die afgehaald worden door hun ouders wachten achter de rode paaltjes.. De leerlingen
  die afgehaald worden door de vzw ’t Ankertje wachten op de speelplaats.
 • Fietsers (Heidestraat) gaan rustig naar de fietsenstalling en leiden hun fiets tot aan de poort. Nadien
  mogen zij pas fietsen.
 • Wij maken gebruik van het zebrapad om over te steken. Een leerkracht helpt de leerlingen bij het
  oversteken ’s middags en om 15u15.
 • Het is de kinderen niet toegestaan de speelplaats te verlaten zonder de toestemming van de leerkracht
  met toezicht.

Meer informatie kan u vinden in het schoolreglement.