Ziekte en afwezigheid

Afwezig

Is je kind afwezig op school? Dan vragen we je vriendelijk dit afwezigheidsbriefje in te vullen en ons spoedig te bezorgen.

Medicatie

Moet je kind tijdens de schooluren medicatie op doktersvoorschrift innemen, dien je dit aanvraagformulier op voorhand in te vullen.

Lichamelijke opvoeding

Kan je kind om wille van fysieke redenen niet deelnamen aan de lessen Lichamelijke Opvoeding? Dan kan u dit meedelen aan de hand van dit attest.