Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse Kinderopvang ’t Ankertje

Het opvanginitiatief staat open voor alle schoolgaande kinderen tot 12 jaar, die wonen in Diepenbeek of in de gemeente naar school gaan (kleuter- en lager onderwijs).

BKO ’t Ankertje vangt alle kinderen op en discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

Wanneer kan je er terecht?

  • Tijdens schooldagen van 6u30 tot aan de schooluren en na de schooluren tot 18u30.
  • Op woensdagnamiddag van na de schooltijd tot 18u30.
  • Tijdens de schoolvrije dagen van 6u30 tot 18u30.
  • Tijdens de vakanties is er opvang in locatie Rooierheide, Lutselus, Gemeenteschool of centrum Wijkstraat tussen 6u30 tot 18u30.

Lees meer over het BKO in dit foldertje.