Zin in le(r)(v)en!

ZILL

Ken jij het leerplan Zin in leren! Zin in leven! al? Dat is het leerplan voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen.

Het leerplan beschrijft alles wat jouw kind in de basisschool moet leren:

  • Kennis: denken en weten
  • Vaardigheden: doen en handelen
  • Attitudes: voelen en zijn
  • Inzichten: verbanden leggen

Door deze doelen te realiseren bij al onze leerlingen bereiden we ze voor op het leven in de 21ste eeuw.
Wij willen voor elke leerling ook het beste. Ook voor jouw kind. We omringen het met zorg, zodat het ten volle kan ontwikkelen.
We rekenen op een fijne samenwerking met jou. Je bet altijd welkom in onze school. Door naar elkaar te luisteren komen we tot nog beter onderwijs.

Lees de brochure