Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring

De website VB Rooierheide (hierna de “Website”) vertegenwoordigd door zijn beheerder (hierna de “Beheerder”) hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. En zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante wettelijke voorschriften. En de bepalingen vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw gegevens worden verwerkt door VB Rooierheide en zijn medewekers, Heidestraat 157 te Diepenbeek.

Wij kunnen uw persoonsgegevens (voornaam, naam, e-mail en telefoon nummer) gebruiken om u te voorzien van informatieve berichten over de werking, dienstverlening, realisaties, tarieven, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden.

Uw gegevens worden verwerkt voor het verstrekken van de door u aangevraagde informatie, inschrijven in de basisschool en scholengemeenschap, beantwoorden van vragen, analytisch onderzoek tot optimalisatie van de Website of technische administratie voor het beheer van de Website.

Wanneer u uw gegevens doorgeeft op de Website, levert u op vrijwillige basis gegevens aan over u en/of verwante personen. U bevestigt dat u de toestemming geeft om deze gegevens te verwerken. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan vbrooierheide@telenet.be.

Rapportering van geanonimiseerde data naar derden is toegelaten.

We hebben het recht om uw gegevens, bij (vermoeden van) ernstige overtredingen van de wet mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke diensten of politiediensten.. Wij kunnen dit ook doen om onze rechten of die van derden te beschermen of te vrijwaren of om de veiligheid van de gebruikers van de Website of van de Website te vrijwaren.

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.

Inzage & correctie

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Daarvoor zendt u een e-mail naar vbrooierheide@telenet.be. De Beheerder verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze meedelen, ofwel rechtstreeks aan ons (per email: vbrooierheide@telenet.be of via de contactgegevens op onze Website of via het postadres vermeld op de Website), ofwel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be of via de contactgegevens op haar website).

Wanneer u merkt of vermoedt dat er een datalek heeft plaats gevonden, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (per email: vbrooierheide@telenet.be of via de contactgegevens op onze Website of via het postadres vermeld op de Website), ofwel met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be of via de contactgegevens op haar website).

Veiligheid

Wij nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens ernstig en hebben maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om uw persoonsgegevens te beschermen.

Onze Website bevat links naar andere websites die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Statistieken

U kunt de Website anoniem bezoeken. Er worden geen individuele identificatiegegevens van bezoekers verzameld. Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adresen en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de Website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling. Deze anonieme gegevens dienen enkel om de inhoud van de Website te kunnen verbeteren.

Cookies

Wij willen de bezoekers van de Website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van bezoekers worden gezet. Hierin worden stukjes informatie opgeslagen die onder meer het bezoek van de sites gebruiksvriendelijker maken en de advertentiedruk regelen. Cookies kunnen o.a. een inzicht bieden in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website, en met welke frequentie die worden bezocht. Sommige cookies worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.