Coronavirus

Update 18 mei 2020

Het schoolbestuur, de vakbondsafgevaardigden en de directies hebben besloten om op 18 mei 2020 te starten met het eerste, het tweede en het zesde leerjaar.

Lees de volledige brief aan de ouders

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?